Header Ads

Anasayfa > Fiziki Coğrafya > Hipsometrik Eğri ve İntegral (Jeomorfrometrik İndisler)

Hipsometrik Eğri ve İntegral (Jeomorfrometrik İndisler)

Bilimsel araştırmalarda, makalelerde, tezlerde ve diğer bilimsel dayanağı olan çalışmalarda indis kullanılması sonuçların daha kabul edilebilir olmasını sağlamaktadır.

Jeomorfolojik araştırmalar için yüksek miktarda önem taşıyan bazı indisleri sıralı olarak paylaşacağım.

Hipsometrik Eğri ve İntegral

Hipsometrik integral ve eğri bir havzanın çeşitli faktörlerle geçirdiği aşınım evresinde hangi evrede olduğu hakkında bilgi veren faydalı bir jeomorfometrik araçtır.

Havza içinde aşınımda iklimsel, tektonik veya litolojik gibi faktörler etkili olabilir.

Hipsometrik eğri havza yüksekliğinin havza alanına oranlanmasıyla elde edilir . Hipsometrik eğri havzaları normalize ettiğinden herhangibir ölçeğe bakılmaksızın farklı havzaların karşılaştırmasına olanak vermesinin yanı sıra havzaların aşının döngüsünde (genç, yaşlı, olgun) hangi devrede olduğunu gösterir.


Tektonik olarak aktif  veya yüksek bölgelerde hipsometrik eğri  dış bükey olur (Peru). Yanı sıra v şekilli vadiler egemen iken flüvyal süreçler derine aşındırma şeklidedir ve gençlik aşmasındadır.


Hipsometrik integral Hipsometrik eğri altında kalan alanı verir ve aşağıdaki gibi hesaplanır :

Hi=  (H ̅-H_min)/(H_max-H_min )

Burada, 𝐻𝑖 hipsometrik integral, ¯𝐻 havza ortalama yükseltisi, 𝐻_𝑚𝑎𝑥−𝐻_𝑚𝑖𝑛 sırasıyla havzanın maksimum ve minimum değerleridir.

Hipsometrik eğrinin orta ve düşük çıkması havzasının aşınım süreçlerinin sonunda yani yaşlı ile olgun arasında olduğunu karakterize ederken yüksek çıkması gençlik safhasında olduğunu belirtir. 

Bu bağlamda tektonik faaliyetlerin de bir katkısı olarak da düşünülebilir 

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.