Header Ads

Anasayfa > Fiziki Coğrafya > İklim Değişikliğinin Enerji Harcamalarındaki Etkileri

İklim Değişikliğinin Enerji Harcamalarındaki Etkileri

Günümüzün doğal felaketlerinin en başında gelen ve birçok insanın küresel ısınma olarak bildiği, "Küresel İklim Değişikliği" enerji üretim şeklimizi, kullanım alanlarımızı ve ihtiyaç miktarımızı derin ve geri dönülemez bir şekilde değiştirmektedir.Yukarıdaki resime bakınca aslında insanların neden küresel ısınma dediğini biraz anlayabilirsiniz. Özellikle Türkiye gibi orta kuşakta yaşayan insanlar iklimin her sene daha da düşünebiliyorlar. Çünkü gerçekten de sıcaklık ortalamalarında bir artış görülüyor. Özellikle gündüz maksimum sıcaklıkları ve gece minimum sıcaklıkları ciddi biçimde artmış durumda. Ortalama her ne kadar 1.5-2 derecelik bir artış meydana gelse de bu maksimum ve minimum sıcaklıkların derecelerindeki artış daha sıcak hissedilen mevsimlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Ancak bu yazımda iklim değişikliğinin nasıl anlaşıldığından ziyade iklim değişikliğinin enerji harcamalarımızdaki etkisinden bahsetmem gerekiyor. Çünkü benden önce binlerce kez iklim değişikliğinin sıcaklıklar üzerindeki etkisinden bahseden olmuştur.

İklim değişikliği ile ortaya çıkan en önemli sorun olan sıcaklık artışları insanların doğal olarak soğutma sistemlerine yüklenmelerine neden olmaktadır. Günümüzde en basitinden bir ortam soğutucusu(klima) içerisindeki gazı sıkıştıran motorun çalışması için 1000 Watt enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Saatte yaktığı 1 Kw enerji, bu gereksinimin toplam maliyeti konusunda size fikir verecektir. Eskiye nazaran daha fazla mekana monte edilen ve daha fazla süre boyunca çalıştırılan bu makineler enerji ihtiyacımızı önemli ölçüde artırmaktadırlar. Bununla birlikte enerji üretim ve iletim yükümlülüklerinde de artış meydana gelmektedir. Meydana gelen bu ekstra maliyetler milletleri yeni arayışlara sürüklemektedir. Öyle ki iklim değişikliği konusu popüler olmadan önce ortaya atılan "yenilenebilir enerji" kaynağı kullanım fikirlerine nazaran günümüzde neredeyse 100 katına çıkan bir yatırım piyasası ortaya çıkmıştır.
Yüksek kullanım seviyelerine ulaşıldığından dolayı insanlar da en ucuz enerji üreticisine yönelmeye başlamışlardır. Henüz ülkemizde yaygınlaşmasa bile birçok Avrupa ülkesinde görülen serbest elektrik tüketicisi modeli bunun en büyük göstergesidir. Bu model sayesinde insanlar, elektrik ihtiyaçlarını, devletin yüksek maliyetli fosil elektrik üretim tesislerinden değil özel şirket ve kişilere bağlı olan yenilenebilir enerji şirketlerinden karşılamaya başlamışlardır. Bu durumun asıl sebebi yenilenebilir enerji üretmenin temelde daha düşük maddi yük bindirmesidir. İlk kurulum bedellerinin yüksek olduğu yenilenebilir enerji santralleri ülkemiz gibi gelişmekte olan ve sermaye sıkıntısı çeken ülkelerde pek gündemde değildir. Yinede dünya enerji ihtiyacının yaklaşık %30'unu içeren Avrupa'da bu durumun gözlenmesi küresel enerji tüketimi konusunda etkili sonuçlar doğurmaktadır.

Yukarıda bahsettiğim sebepler genelde artan ihtiyaçları ortaya koymaktadır. Ancak artan sıcaklıklar yaz aylarının tersine kış aylarında daha az enerji tüketiminin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
Yine bu maddeye de yukarıda bahsettiğim gibi eklemeler yapılabilir.

Toparlamak gerekirse küresel iklim değişikliği sonucunda ortaya çıkan sıcaklık artışlarından dolayı soğutma maliyetlerinin artışı enerji ihtiyacının artmasına ve dolaylı olarak diğer maliyetlerin artmasına neden olurken kış aylarındaki sıcaklık artışı ısıtma maliyetlerinin azalmasını sağlamaktadır. Ancak kış aylarında azalan enerji ihtiyacı yaz aylarında artan enerji ihtiyacına oranla çok az seviyelerde kaldığından ve kış aylarında eskiye nazaran ani ve çok düşük sıcaklıklar görüldüğünden dolayı iklim değişikliği toplam enerji ihtiyacını artırmıştır. Yine bunlara ek olarak yaz aylarında aniden görülen sıcaklık düşüşleri ve fırtınalar hem maddi zarar vermekte hem de enerji giderlerinin artmasına sebep olmaktadır.

Biraz dağınık bir yazı oldu ancak konuyu kısmen de olarak aktarmaya çalıştım, ilerleyen çalışmalarımda daha detaylı iletmeye çalışacağım.
Okuduğunuz için teşekkürler.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.