Header Ads

Anasayfa > Ekoloji > Fiziki Coğrafya > Şehirleşmeyle Birlikte Atmosferde Görülen Değişimler

Şehirleşmeyle Birlikte Atmosferde Görülen Değişimler
Yerleşik hayata geçen insanın refah düzeyi arttıktan sonra ortaya çıkan bir kavram olan “şehir” doğal çevreden bağımsız yaşayabilmek ve iyi bir hayat sürdürebilmek amacıyla insanlar tarafından oluşturulmuş bir unsurdur. Şehirler ilk ortaya çıktıkları andan itibaren içinde bulundukları doğal çevre ile etkileşime girmişlerdir. Doğada bulunan organik ya da inorganik bütün unsurların doğaya bir etkisi olduğu gibi şehirlerin de doğaya etkileri olmuştur. Üstelik bu etkiler diğer unsurlardan çok daha farklı olarak hiçbir şekilde yapıcı olmayan her yanıyla yıkıcı faaliyet gösteren bir yapıdadır. Zaten doğayla mücadele içinde yaşayan ve doğayla bütünleşmenin bir yolunu aramak yerine daima kolaya kaçan insanoğlu şehirleşme aşamasından sonra bu durumu daha da kötü bir hale getirmiştir. Şehirlerde kullanılan kaynaklar şehir içinden değil etrafında bulunan doğal kaynaklardan üretilmiş, üretilen bu kaynaklar kullanıldıktan sonra ortaya çıkan atıklar tekrar doğal çevreye bırakılmıştır. Tek taraflı çıkardan oluşan bu ilişki sonucunda bugün gelinen son noktada şehirler doğal çevreyi tahribatta doruk noktasına ulaşmıştır. Geçmişten farksız olarak günümüzde de hiçbir kaynak şehir içinde üretilmemekte, doğadan sağlanıp kullanıldıktan sonra atık olarak tekrar doğaya salınmaktadır. Geçmişten farklı olarak şehirler artık daha büyük, daha karmaşık ve çok daha fazla nüfusa sahiplerdir. Bu büyüklük, karmaşıklık ve fazla nüfus miktarı ile birlikte doğal olarak ortaya çıkan kaynak tüketimi de çevre tahribatının hızlanmasına sebep olmuştur. Ortaya çıkan bu degredasyon şehirler ve çevrelerinde görülen doğal sistemlerde değişimlere neden olmakta ve sonuç olarak yine şehirleri olumsuz etkilemektedir. Doğal süreçlerin tamamında olduğu gibi Dünya’nın kendisine ait sistemi er ya da geç dışarıdan gelen müdahalelere kat kat fazla tepkiler verecektir. Verdiği bu tepkilerin en büyüklerinden biri şehirlerin atmosferlerindeki değişimlerle birlikte ortaya çıkan hava olaylarıdır. Bu yazıda şehirleşmeyle birlikte atmosferde oluşan değişiklikler ve bu değişikliklerin sonuçları ele alınacaktır. Bu analiz sırasında da doğal süreçlerin kendi dinamiklerinden bahsedilecek ve şehirleri ortadan kaldırmadan atmosferle uyumlu bir şehir nasıl olur sorusunun cevabı aranacaktır.

Yazının tamamına Academia üzerinden ulaşabilmek için buraya tıklayınızhttps://www.academia.edu/38778287/Şehirleşmeyle_Birlikte_Atmosferde_Görülen_Değişimler

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.