Header Ads

Anasayfa > Fiziki Coğrafya > Yerel Yönetimler ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Önemi

Yerel Yönetimler ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Önemi

CBS'nin Yerel Yönetimlerde Kullanımı Yaygınlaşıyor!

Belediye işlerinin düzenli yürümesi her belediye çalışanının ve tabiki vatandaşın temel isteklerinden biridir. Bu işlemlerin istendiği gibi yürümesi için geçmişten günümüzde farklı yöntemler kullanılmıştır. Bilişim teknolojilerinin henüz piyasada olmadığı zamanlarda elle tutulan kayıt defterleri bilişim sektöründeki gelişmelerden sonra bilgisayar ortamında alınan notlara bırakmıştır.


Bilgisayar Mı?

Bilgisayar ortamında alınmaya başlanan notlar da bir süre sonra gelişme göstermiştir. Önceleri klasik bir text editörüne kaydedilen notlar, ofis uygulamalarının ortaya çıkmasından sonra özellikle Excel gibi tablosal veri tutan uygulamalar ile farklı bir boyuta geçmiş ve giriş seviyesi bir veri tabanı mantığına bürünmeye başlamıştır. Excel'in de bir sonraki aşaması veri tabanları olmuş ve artık belediyeler verilerini saklarken tüm birimlerinin birbirine entegre çalışabilmesini sağlayan veri tabanları ve bu veri tabanlarını kullanan gelişmiş yazılımlar kullanmaya başlamıştır.

Yazılım Devri!

Yazılımların ve veri tabanlarının gelişmesinin ardından belediyecilik işlerinde büyük bir eksiğin olduğu anlaşılmıştır. O ana kadar sözel bilgiler ile yönetilen belediye işlerine bir de harita sistemlerinin girmesi gerektiği yavaş yavaş bütün belediyelerde yayılmaya başlamıştır. Özellikle devletin belirli kurumlarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlükleri kurulmasından sonra belediyeler de kendi bünyelerinde CBS birimleri oluşturma işlemlerine başlamıştır. CBS birimi oluşturma bakımından Türkiye'nin en gelişmiş belediyesi ilk aşamadan günümüzdeki aşamaya kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmuştur.

İBB ortaya çıkardığı harita destekli yönetim sistemlerini sadece belediye çalışanlarına değil aynı zamanda vatandaşlara da açarak günlük hayatın kolaylaşmasını ve akıllı şehir politiklarının yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlamıştır. Günümüzdeki duruma bakacak olursak bu hedeflerin büyük bir ölçüde sağlandığını da zaten görebiliriz.

Peki belediyelerin CBS'yi kullandıkları bu yönetimsel ve vatandaşa yönelik sistemler nelerdir? 

Bu yazımda ele alacağım örnekler şunlar:
  • Kent Bilgi Sistemi
  • Altyapı Bilgi Sistemi
  • Kentsel Dönüşüm Yönetim Yazılımları
  • Tapu ve Kadastro Yazılımları
  • İmar Otomasyon Yazılımları
  • Mezarlık Bilgi Sistemi

Neden bu örnekleri seçtim?

Öncelikle tabiki size yanlış bilgi vermek istemediğim için bu örnekleri seçtim. Çünkü bu sistemlerin işleyişini direkt olarak bilirken diğer yöntemlerin işleyişini ve belediyelerin tam olarak ne amaçlarla kullandığını henüz bilmiyorum. Dolayısıyla bilmediğim bir konuda size bir şeyler anlatmaya çalışırsam pek de etik olmaz, beceremem de. Diğer bir sebebi de bu sistemlerin artık sadece İBB tarafından değil hem İstanbul'daki ilçe belediyeleri tarafından hem de Türkiye'deki çok sayıda belediye tarafından kullanılıyor oluşu. 

Kent Bilgi Sistemi

Bir belediye içerisinde çok farklı kaynaklar bulunur. Bu kaynakların en iyi şekilde yönetilmesi hem vatandaşın cebinden çıkan vergilerin boşa gitmesini engeller hem de hizmet kalitesini artırır ve tabii ki zamandan da tasarruff ettirir(zaten günümüzde en büyük sorun zaman değil mi).

Resim "http://rize.csb.gov.tr/akilli-kentler-bulut-kent-bilgi-sistemi-haber-19632" adresinden alınmıştır.

KBS(Kent Bilgi Sistemi) ile belediyenin bütün kaynakları anlık olarak ya da günün belirli periyodlarında ilgili personellerce denetlenebilir. Bu sistem içerisinde bir harita üzerinde kent yönetimine dair bilgiler anlık olarak görüntülendiğinden dolayı aksiyon almak da sözel yazılımlara göre çok daha kolaydır. Diğer sözel yazılımların bir kısmı her ne kadar anlık güncellemeyi desteklese de harita üzerinde konum özelliğine sahip olmadıklarından dolayı ilgili personelin kimi görevlendireceğine karar verme sürecinde zaman kayıpları yaşanabilmekte hatta personelin yanlış karar vermesi durumunda sıkıntının giderilmesi bazen imkansız hale de gelebilmektedir. CBS'nin temelleriyle oluşturulan KBS'lerle birlikte bu durumların önüne geçilebilmektedir. Detaylıca hazırlanmış bir KBS yazılımında yönlendirici personelin hangi arızaya kimi göndereceği yine yazılım tarafından önerilebilir ve insan kaynaklı hatalar minimuma indirilebilir.

Altyapı Bilgi Sistemi

Yaşam kalitesi ve standartları yüksek kentlerin ortak özelliği sağlam bir alt yapı sistemine sahip olmalarıdır. Ancak bu sağlam ve karmaşık alt yapı sistemi her an takip edilmezse normal zamanda ne kadar kolaylık sağlıyorsa kriz anında da o kadar büyük problemlere yol açabilir.

Bir kentin alt yapısı o kentin kalitesini ve yaşam standartlarını yansıtır. Alt yapı bilgi sistemine sahip olan belediyeler vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılayan bu alt yapı sistemlerinin anlık takibini yaparak periyodik bakımlarla birlikte acil durumlarda da müdahale etme yeteneğine sahip olurlar. AYBİS (Altyapı Bilgi Sistemi) ile birlikte belediyecilikte Dünya'nın birçok ülkesinden daha modern yönetim teknikleri de geliştirilebilir.

Kentsel Dönüşüm Yönetim Yazılımları

Bu yazılımla mekansal verilerin, hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerleme çalışması sırasında bir bütün olarak kullanılmasını sağlar.
Kaynak: Kentsel Dönüşüm Otomasyonu

Tapu ve Kadastro Yazılımları

Kadastro taşınmazlarının sınırlarını ve maliklerini belirler. Tapu siciline kayıt çalışması olan kadastro işlemleriyle sağlam ve açık bir tapu sicili sistemi kurmak amaçlanır. Türk Medeni Kanununa göre; öngörülen tapu sicili tescil edilerek, hak sahiplerine tapu belgeleri verilir. Bu işlemler taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirlenerek, hukuki durumlarının tespit edilmesini sağlar.
Kaynak: Tapu ve Kadastro

İmar Otomasyon Yazılımları

Planların veritabanı sistem entegrasyonunu yaparak şehri her ölçekte izlemeyi ön gören bir proje olan İmar Otomasyon Yazılımı; hem ilçe belediyelerine hem de vatandaşlara hızlı ve veri tekrarı sorunu yaşamadan çözüm üretebilmektedir. Aynı zamanda tüm ölçeklerdeki tadilat taleplerinin diğer veri kategorileri ile birlikte incelenebilmesini de sağlar.
Kaynak: İmar Otomasyonu

Mezarlık Bilgi Sistemi

Belediye sınırları içinde mevcut mezarlıkların konumunu, mezarlıklarda yatan merhum kayıtlarının sorgulanabildiği, dolu ve boş mezar yerlerinin görüntülenebildiği, aranan mezarlığın mezar kapısından itibaren en kısa yolunu gösteren bir sistemdir. Sistem, mevcut işlevselliği ve modern tasarımlarıyla kurumunuza özel temaya uyarlanarak vatandaşların bu hizmeti aynı arayüz ile almasını sağlayabilir ve verilerinizi daha sağlıklı bir şekilde yönetir.
Kaynak: Mezarlık Bilgi Sistemi

Bu yazı okuyucuları yerel yönetimlerin CBS'yi nasıl kullandığı konusunda bilgilendirmek için yazılmıştır. İlgili konularda kendinizi geliştirmek ya da bu yazılımlara sahip olmak istiyorsanız Mekansal Bulut sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.