Header Ads

Anasayfa > Fiziki Coğrafya > Şehir Isı Adası

Şehir Isı Adası

Şehirde yaşıyorsanız(Türkiye'nin %92'si şehirde yaşıyor) mutlaka şehir merkezinin kırsal alanlara göre daha sıcak olduğunu fark etmişsinizdir. Bu sıcaklık farkının boyutları şehirleşmenin boyutlarıyla doğru orantılı olarak artıp azalmaktadır. Farklılık sadece sıcaklık miktarında değil yağış biçimlerindeki çeşitlilikle de gözlenebilmektedir.
Peki klimatolojik faktörlerdeki bu farklılıkların sebeplerini hiç düşündünüz mü?

Şehir Isı Adası Nedir?

Klimatolojik faktörler bir yerin iklim yapısını belirler ve bu faktörler doğal ortam içerisinde eğer ekstrem jeomorfoloji unsurları yoksa bir anda değişime uğramazlar. Bu cümlenin daha açık bir hali: "eğer yeryüzü şekilleri ani değişimlere uğramıyorsa iklim özellikleri de kısa mesafede aniden değişmez". Ancak insan etkisinin artmasıyla birlikte kırsal alanlarla şehirsel alanlar arasındaki klimatolojik özellikler aniden değişimeye başlamıştır. Şehirleşmenin hızlandığı dönemlerden itibaren insanoğlu tarafından geliştirilen yeni inşaat teknikleri eskiye nazaran doğa üzerinde daha güçlü bir etki oluşturmaktadır. Bu yeni tekniklerle geliştirilen binaların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan şehirler, ortamın iklimsel özelliklerinin aniden değişmesine sebep olmaktadır.

Dolayısıyla, iklimsel yapının şehir varlığı sebebiyle çevresindeki kırsal alana göre "normal olmayan" özellikler göstermesine "Şehir Isı Adası" denir.


Şehir ısı adasının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için farklı teknikler önerilmektedir ancak bunların hiçbiri %100 çözüm getiremez(tıpkı insan kaynaklı iklim değişikliğinde olduğu gibi) çünkü insan faaliyetlerini tamamen durdurmak ve doğayla %100 uyum içerisinde bir toplum yapısı oluşturmak günümüz imkanlarıyla mümkün değildir.

Şehir Isı Adası denen kavramın yüzeyin albedo değerlerindeki değişiklikten kaynakladığını söyleyen bazı yayınlar da mevcuttur ancak bu söylem tek başına yeterli değildir. Çünkü albedo değerlerini değiştirmek bölgenin sıcaklık tutma değerlerini değiştirebilir ancak diğer unsurlardaki farklılıklar bu değişikliğin olumsuz sonuçlanmasının önüne geçebilir. Öyle ki doğada bazı alanlarda albedo değerleri şehirlerden daha fazla olmasına rağmen iklim unsurlarında çevresindeki kırsal alanlara kıyasla herhangi bir anormallik ölçülemez. Bunun başlıca sebebi albedo'nun iklim özelliklerini tek başına değiştirecek kadar büyük bir etkiye sahip olmamasıdır.

EK YORUM: İklim özelliklerini bu gibi tekil unsurlara bağlayarak matematik formülleriyle hesaplamaya çalışmak "albedo değerlerleri iklim özelliklerini değiştirir" cümlesini ortaya çıkarmaktadır ve bu doğru bir bakış açısı değildir ancak yazının konusu bu olmadığı için bu yorumu burada bırakıyorum.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.