Header Ads

Anasayfa > Blog > Genç Coğrafyacılar Komisyonu Kuruldu

Genç Coğrafyacılar Komisyonu Kuruldu

Türk Coğrafya Kurumu'na Bağlı Olarak Yeni Bir Komisyon Kuruldu!

Genç Coğrafyacılar Komisyonu Faaliyetlerine Başladı

Türkiye'de bugün itibariyle 43 üniversitede Coğrafya Bölümü bulunmaktadır. Bu bölümlerde örgün eğitim gören coğrafya öğrencisi sayısı ise 1000'in üzerindedir.
Her yıl 1000'den fazla örgün mezun verecek olan bir bölüm olarak Coğrafya Bölümü'nün TCK çatısı altında bir gençlik grubuna ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir.
Bu ihtiyacı gidermek amacıyla Genç Coğrafyacılar komisyonu oluşturuldu.

Genç Coğrafyacılar'ın Amacı Nedir?


 • Türkiye’de bulunan ve Coğrafya mesleğini icra etmek isteyen genç Coğrafyacıların birlik ve beraberliğini sağlayarak kolektif bir grup oluşturup tek bir ses haline gelerek iş birliği sağlamak,
 • TCK tarafından organize edilen bütün etkinliklere katılmak, özel etkinlikler düzenlemek,
 • Komitenin amaç ve ilkelerini paylaşan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, var olan işbirliklerine destek olmak, gerektiğinde eşgüdümü sağlamak,
 • Bilimsel ürünler üretmeyi özendirmek ve bu amaçla paylaşımlarda bulunmak,
 • Türk Coğrafya Kurumu tüzüğü çerçevesinde Coğrafya bilimine katkıda bulunan her türlü faaliyete destek olmak.

Genç Coğrafyacılar Hangi Faaliyetleri Gerçekleştirecekler?

 • Coğrafyacı mesleğinin toplum içerisinde popülerliğinin sağlanması için çalışmalar yürütecek,
 • Popüler kültür içerisinde Coğrafya Bilimi’ni tanıtıcı materyaller üretecek, etkinlikler düzenleyecek,
 • Bütün Coğrafya bölümü öğrencileri arasındaki irtibatı sağlayacak,
 • Sosyal medya gibi gençler tarafından yoğun olarak kullanılan alanlarda TCK’nın tanınırlığını artırıcı faaliyetler gerçekleştirecek,
 • Üniversitelerde temsilcilikler oluşturacak,
 • Oluşturulan temsilcilikler aracılığıyla TCK’nın tanıtımı yapacak,
 • Coğrafya öğrencilerinin taleplerini düzenli olarak takip edecek,
 • Bilimsel faaliyetlerde Genç Coğrafyacılar için ayrı bir oturum oluşturulması için taleplerde bulunacak,
 • Genç Coğrafyacılar için bilimsel yayın mentörlüğü yapacak ve bu amaçla sanal konferanslar(webinar) düzenleyecek,
 • TCK yararına olacak teknolojik gelişmeleri takip edecek, bunları TCK’ya önerecek,
 • Kendi ekip yeteneklerini kullanarak “ücretsiz” eğitimler düzenleyecek,
 • Coğrafyacılar arasında yabancı dil yetkinliğinin gelişmesi için özendirici faaliyetler düzenleyecek,
 • Coğrafyacılar için özel sektörden temsilcilerle buluşarak kariyer günleri faaliyetleri düzenleyecek,
 • Aynı statüdeki uluslararası genç Coğrafyacılar ile ülkemiz genç Coğrafyacılarını buluşturacak organizasyonlar gerçekleştirecek, bu amaçtaki organizasyonlara katkı verecektir.Genç Coğrafyacılar Web Sitesi: www.cografya.org.tr

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.